the Wild Lands

Zand tussen de tenen

"Hoe hard kun jij lopen?"

2010.08.01.17.00Enna, Dolnar Kruchmo en Brecht ontdekten na wat rondvragen in de haven van Zuiderhaven dat op de sleutel die we gevonden hadden het wapenschild van de handelsfamilie Desausmo stond: een gouden adelaar op een bordeaux achtergrond. Een visser herkende het embleem van het wrak van de Concordia dat op het Glinsterstrand lag, maar waarschuwde ons ook voor zogenaamde zeeduivels aldaar.

Op weg naar dat wrak, ten oosten van Zuiderhaven – waar de vissers hun netten opstelden langs de kustlijn – kregen we te maken met twee relatief groot uitgevallen krabben die onze strandwandeling bijna met een aantal sterfgevallen verstoorden. Ze grijpen je vast en willen je de zee in slepen. Gelukkig kwam Nemeia ons nog net op tijd te hulp met pijl en boog.

Bij het wrak van de Concordia aangekomen, bleek dit een groot schip van een drietal verdiepingen te zijn. Het lag in twee delen gebroken aan de kustlijn, waarvan het kleinste stuk, de achtersteven (met het kapiteinsvertrek) wat dieper in het water lag. Het boegdeel lag grotendeels op het strand. In het water dreven verscheurde vissen – waaronder een haai – omringd door hun eigen bloed. Toen we het schip wilden verkennen, kwamen drie zeeduivels met grote snelheid uit het water. Dit bleken met schubben bedekt en van kieuwen voorziene wezens met menselijke gestalte. Eén ervan was een priester die van op grote afstand hard uithaalde naar ons. Zonder twijfelen zijn we dan ook maar hard weggelopen.

Op de terugweg naar de stad, zagen we nogmaals twee krabben (die we initieel in een grote boog wilden ontwijken) uit het water kruipen, maar een (giftige) pijlstaartrog erachter, dieper de zee in, wekte onze nieuwsgierigheid. Na deze alle drie overmeesterd te hebben, brachten we de dode pijlstaartrog naar Apotheker Thallius in de stad (zie aanplakbord): “Als jullie me nog wat gifklieren of giftige planten brengen, bijvoorbeeld de plant waar de Rode Argal bloemen aan groeien, maak ik jullie een krachtig gif.”

Comments

Jedyte Folderol

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.