the Wild Lands

De trektocht

"Waar is da feestje?"

De helden besloten eens wat onontdekt terrein in kaart te brengen (namelijk het Nimmerlichtwoud) en zo verlieten Donoma, Vikko, Moebius en Brecht de zwoele, zweterige schachten van Mijn B en het onverschaamde feestgedruis dat ermee gepaard gaat en trokken langs de rand van het Lansiersgebergte naar het oosten.

Al gauw kwamen ze een uitgebrand Utrayi dorp tegen en iets nog een, maar dan nog steeds bewoond. Om deze laatste gingen ze in een wijde boog omheen. Uiteindelijk kwamen ze aan een inham in het gebergte. In de hoek hiervan bevond zich een grote blinkend-zwarte plaat die wat uit de wand het gebergte stak. Het leek een soort deur te zijn, maar zonder hendel of enig merkbare manier om die te openen. Deze leek niet uit steen, noch uit staal te zijn, maar uit een perfect effen, onkrasbaar materiaal.

Omdat hier verder niets te doen was, gingen ze verder terug naar het oosten, de Grote Jungle door en ontdekten ze daar een standbeeld, een hoofd dat naar het noordoosten keek. Al gauw werden de plannen om het Nimmerlichtwoud te ontdekken overboord gegooid en baanden ze zich een weg naar het noordoosten. Na het oversteken van de Grote Argali bleken ze uiteindelijk voor de poorten van Kajaat komen te staan. Moebius kocht er nog een nieuw metalen pakje en Brecht enkele enorm dure kraaienpoten (afzetters!). Lionu leidde ze wat rond naar het Nartex, een soort overdekt altaar alwaar ze Vijaas (wind: vooruitgang) en Rava (vuur: passie, emotie) aanbaden. Ze leerden ook Dagara (steen: kracht, standvastigheid) kennen. Het dorp waar de meeste aanhangers hiervan woonden, had echter te maken met een catastrofe, maar de details hierover waren nog onduidelijk. Tenslotte benadrukte Lionu nog maar eens dat Aj (water) aanbidden echt wel not-done is bij hen.

Er werd besloten om verder te trekken naar het noorden richting het meer waar het Heidense Beest ook gespot werd, maar hier naar het noordoosten de rivier verder te volgen, waarbij ze ook te maken kregen met drie panters die echter niet opgewassen waren tegen 4 gevreesde strijders. Uiteindelijk kwamen ze aan een waterval die uit een gebergte naar beneden stortte en zo de rivier vormde die ze de hele tijd aan het volgen waren. Hier werd dan maar verder naar het oosten gewandeld omdat daar de jungle leek te stoppen.

Zwavel hing er dik in de lucht en bemoeilijkte de ademhaling aan de Vuurpoelen. Omdat de vier weinig zin hadden om het schoeisel al te zeer op te warmen werd er naar het zuidoosten verder getrokken, langs een lava-meer en iets verder een landschap vol fumarolen (scheuren en barsten in de aardkorst nabij vulkanische grond waar stoom en allerhande gassen de lucht ingestuurd worden). In de buurt liepen een hoop enorme, vuurspuwende salamanders met scherpe tanden en dikke schubben die zich er thuis voelden en er niet mee eens waren dat de vier avonturiers langs hun achtertuin wandelen wilden. Ze vluchtten dus maar even de jungle in terug in trokken terug naar het zuiden. Bij een rivier aangekomen dan terug naar het westen tot ze in Kajaat waren en Donoma met onweerstaanbare overtuigingskracht Lionu wist te overtuigen hen er onderdak te verlenen.

De volgende ochtend trokken ze snel terug door de jungle en de Liefdeloze Heuvels door om uiteindelijk tot groot jolijt van alle mijnwerkers terug met wijde armen ontvangen te worden in Mijn B: de nacht kan niet meer stuk!

Comments

They work hard, they play hard!

De trektocht
 

Doef doef doef doef…

De trektocht
Jedyte Folderol

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.