Concept

(English version below.)

The Wild Lands is een rollenspel gericht op exploratie. Dit betekent dat er geen plot is die dient gevolgd te worden, maar dat de spelers zelf bepalen wat te doen. Je krijgt een grote kaart die voor het grootste deel lekker leeg is… en dan is het de bedoeling dat dit zo niet lang blijft…

Geïnspireerd door Ben Robbins’ artikelen, heb ik voor dit format gekozen omdat je niet elke week aanwezig hoeft te zijn. We moeten altijd wel ergens babies zogen, examens blokken, tuinen aangeleggen of minnaressen bevredigen (niet noodzakelijk in die volgorde), kortom: het Leven™. En de tijd die dat vraagt is zoals je waarschijnlijk ook al wel ondervonden hebt de grootste silent killer van een leuk wekelijkse spelavond.

Dus het concept hier is een grotere spelerspool, waarbij niet iedereen elke sessie hoeft mee te spelen. Je bepaalt zelf onderling wanneer je kan (tesamen met jullie nobele GM natuurlijk) en hoe vaak je wil spelen. Aangezien er één gemeenschappelijk wereld is, moeten de anderen op de hoogte blijven van wat er ontdekt of veranderd is. Daarvoor gaan we deze website gebruiken. Alle communicatie omtrent het spel verloopt via deze campagnesite, zodat iedereen mee kan volgen.

Maak je geen zorgen of je nu een doorwinterde veteraan bent of een complete newbie, het is voor iedereen makkelijk om in en uit te stappen, en voor iedereen (inclusief mezelf) een nieuw ervaring.

Dus wat moet je doen als je mee wil doen?
  • Lees de huisregels eens door.
  • Maak een account aan hier op Obsidian Portal.
  • Stuur mij een mailtje met je Obsidian Portal username of e-mailadres.

Dan als je wil kan je je voorstellen op ons forum, dromen over welk personage je wil spelen, of als de goesting te groot is direct al een sessie proberen te organiseren!

Veel plezier!
Wim


The Wild Lands is a role playing game focused around exploration. This means that there is no plot which has to be followed, but that the players themselves decide what to do. You get a big map that is nice and empty for the most part… and then it’s up to you to fill it…

Inspired by the articles of Ben Robbins, I choose this format because it’s not necessary to be present every week. We will always have some things to do in that huge time-consuming hobby they also call Life™, which is also easily the biggest silent killer of a weekly game night of fun.

So the concept here is to have a bigger pool of players, where it is not required to play each session. You decide amongst yourselves (together with your noble GM of course) when you are able to play. Since there is one common world, others have to keep track of what has been discovered or altered. To that end we will use this website. All communication regarding the game has to happen via this campaign site, so every player stays up to date.

Don’t worry if you’re a battle-hardened veteran or a total newbie, it is easy for everyone to get in and out, and for everyone (including myself) a new experience.

So what do you have to do if you want to join our merry lot?
  • Read the House rules.
  • Create an account here on Obsidian Portal.
  • Send me a mail containing your Obsidian Portal username or email address.

Then if you want, you can introduce yourself on our forum, dream about the heroic character you want to play, or jump straight in an origanise a session so you can play!

Have fun!
Wim

Concept

the Wild Lands Jedyte Jedyte