Khûm Aram

In de Piratenbaai werd de volgende kaart gevonden:

Khum Aram

Deze Dwergenvestiging werd gelokaliseerd ten N-NO van Mijn B, voorbij de Mesa en de rivier.

In de linkervleugel is een gat geblazen waar een volwassen mens makkelijk door kan.

Wordt bevolkt door piraten, mogelijk hoofdkwartier van Groenbaard.

Khûm Aram

the Wild Lands Jedyte Kevin1979