Perelgaards Pas

De Perelgaards pas biedt een doortocht doorheen Lansiersbergen van de Azuren Kliffen naar de Liefdeloze Heuvels.

Aan de voet van de bergen (nabij de ingang van Mijn A) staat echter een groot bord waar in grote letter op geschreven staat dat de pas nooit ’s nachts overgestoken mag worden.

De pas is een zeer kronkelend pad langsheen steile wanden van de bergen. Er is altijd een risico op lawines. Bovenaan de pas bevindt zich een open plaats met enkele kleine gebouwen, incl. wachterstorentje, en enkele ondiepe grotten die al sopslagplaats dienden. In de wachterstoren kan ook overnacht worden, al is dit erg gevaarlijk omdat er in de buurt een vreemd wezen rondloopt, zoals ook wordt beaamd door de klauwafdrukken op de deur.

Aan de Noordkant aan het uiteinde van de pas bevindt zich een standbeeld dat lijkt op een soldaat met als opschrift “Perelgaard”. Dit bleek een wachter uit Zuiderhaven geweest te zijn, die zich heldhaftig had opgeofferd bij een aanval van Goblins zodat zijn vrienden konden ontsnappen.

De plaque van zijn standbeeld ontbreekt en is met geweld verwijderd.

Perelgaards Pas

the Wild Lands Jedyte Kevin1979