Vraag en Antwoord

Kan ik shiften naar een vakje met moeilijk terrein (bvb. bosjes of ondiep water)?

Nee. Aangezien moeilijk terrein een extra punt beweging vergt, kan je dit enkel als je 2 of meer vakjes kan shiften.

Mag ik mijn weapon proficiency bonus optellen bij de aanvalsrol als ik een power gebruik die enkel zegt bvb. “Strength vs. AC”?

Je mag dit inderdaad doen, maar enkel als de desbetreffende power het keyword “Weapon” bevat.

Bvb. de Rangers Twin Strike heeft als keywords “Martial” and “Weapon”, dus stel dat je een kortzwaard hanteert dan mag je daar effectief zijn +3 weapon proficiency bonus bij je normale Strength bonus optellen.

Wordt ik zelf geraakt als ik een aanval doe met een area burst en ik sta zelf in één van de vakjes van de burst?

Ja. Een area burst waar je in staat heeft effect op jou, een close burst waar je in staat niet.

Vraag en Antwoord

the Wild Lands Jedyte Jedyte