Quests

Lamh De An Chruinne / Utrayi :

 • Lionu, raadsman van de “geëvolueerde” Utrayi heeft ons gevraagd het monster dat hen belaagt te doden in ruil voor betere wapens.
  Bij de confrontatie met dit beest vertelde het ons echter dat de Utrayi zelf niet helemaal kosher zijn.
  Meer onderzoek is vereist, we hopen meer informatie te vinden bij de Blauwe en Rode Piek (maar eerst moeten we die vinden natuurlijk)
 • Blauwe Piek onderzoeken (bevindt zich ergens ver ten Oosten van Zuiderhaven)
 • Rode Piek zoeken (Locatie: vermoedelijk aan de Vuurpoelen, nabij Berg Gorgori)

Kapitein Groenbaard

 • Berucht piraat & smokkelaar. Zijn rechterhand Kielhaal Katrina is momenteel ingeleverd bij de stadswacht van Zuiderhaven.
  Meer informatie is vereist om deze misdadiger te vinden en vervolgens te stoppen.
  Kielhaal Katrina beweerde bij haar arrestatie dat Groenbaard haar zou wreken, dit zou ook kunnen betekenen dat we op onze hoede moeten zijn voor een hinderlaag.

Mogelijk hoofdkwartier : Khûm Aram

Perelgaards standbeeld

 • De plakkaat van dit standbeeld werd met geweld verwijderd. Misschien loont het de moeite dit te onderzoeken?

Onbekend monster in Perelgaards Pas

 • Er is verschillende keren een vreemdsoortig wezen gespot bij het oversteken van Perelgaards Pas. De sightings blijven evenwel vaag omdat niemand het beest ooit duidelijk heeft gezien. Op de deur van de wachttoren in Perelgaards Pas staan vreemde klauwmerken, dit monster verslaan levert ongetwijfeld eeuwige roem op!

Khûm Barak verkennen

 • In de Liefdeloze Heuvels bevindt zich een bespookte Dwergenvestiging. Er loopt een netwerk van pijpen naar een groot reservoir met een rare groen/paarse schijn. Verder onderzoek vereist.

Khûm Aram verkennen

 • In een schatkist in de Piratenbaai bevond zich een kaart naar deze plaats. Net als Khûm Barak een Dwergenvestiging, wordt bevolkt door piraten.

Khum Aram

Paddestoelvolk Gluwerdiep

 • In een uithoek van het Gluwerdiep troffen we een soort Paddestoelmensen aan in een kamer met talloze kostabre mineralen. Misschien nuttig om eens nader te onderzoeken? Voorzichtigheid is echter geboden, daar we al eerder tegen deze wezens gevochten hebben.

Verdwijning Isambard Samul onderzoeken

 • Ontdekkingsreiziger die ongeveer 2 jaar geleden veel op verkenning ging, maar daarna niet meer gezien is.
  Werd het laatst gezien in Kajaat, waarna hij naar verluidt naar het Noorden trok om de verdwijning van de Utrayi-god Dagara te onderzoeken.

In een grot aan de Gebroken Kust is er een oude slaapplaats van de elf Otto (helper van Isambard Samul die het vuurmanawapen gestolen had) ontdekt.. Er lagen nog enkele notities:
- Hij had enorme schrik van de monsters hier
- Vermelding van de Tuinen der Zaligheid (slechte plaats volgens Otto)
- Hij had spijt dat ie naar hier getrokken is
- Aan de hand van gevonden sporen blijkt dat hij verder naar het noorden getrokken is

Kerker Van Azhrymeus

 • De Koopman deed ons een zakenvoorstel: naar de Kerker gaan, en “iets” van de lichamen van de verslane monsters terug meebrengen. Uit zijn uitleg leek het ons alsof de kerker meerdere niveaus zou hebben.

De Zwarte Deur

 • Bevindt zich ergens ten Noord-Oosten van de Watervallen in de Nederjungle. Dit is een perfect glad oppervlak waar niets aan lijkt te helpen om dit open te krijgen.
  Bij nader onderzoek kregen we de indruk dat het niveau van magie dat hieruit resoneerde ondermaats was. Moet hier misschien wat magie “bijgetankt” worden?

Quests

the Wild Lands Jedyte Kevin1979